Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, oktober 24, 2012

Är FN en svängdörr?


Är FN en svängdörr?  frågar sig ett hundratals organisationer från Syd i ett brev riktat till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon. Det är en rak kritik mot FN:s uppenbara täta allians med storföretagen som legitimerar brott mot mänskliga rättigheter och miljön. 

Kritiken handlar bland annat om att FN inte ställer krav på storföretagen utan bara "frivilliga åtaganden" som är ett exempel på hur storföretagen lyckats utmanövrera kravet på bindande internationella regelverk. Förklaringen till detta är så klart att FN alltmer blir en svängdörr för storföretagen och dess representanter. Företagsledare från utvinningsindustrin får viktiga beslutsfattande positioner inom FN och omvänd FN-experter inom mänskliga rättigheter och näringsliv går till poster i transnationella bolag.    
 
En är John Ruggie som lämnade sin post som specialrapportör för mänskliga rättigheter och transnationella företag för att gå in som konsult i det kanadensiska gruvbolaget Barrick Gold Coporation. En annan är Alexandra Guáqueta som tidigare var anställd i gruvbolaget Cerrejon och även dess representant i Colombias kommission för gruv- och energiindustrin, och nu är Latinamerikas representant i FN:s exklusiva arbetsgrupp för transnationella bolag och mänskliga rättigheter.

Inga kommentarer: