Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, oktober 24, 2010

Det vi äter i norr dödar i Syd

Idag skriver jag tillsammans med forskaren Karin Skill en debattartikel i Svd om importerad genmodifierad soja som besprutas av ogräsmedlet Roundup och andra glyfosatbaserade bekämpningsmedel. GMO-soja som till 90 % går till djurfoder får förödande konsekvenser för befolkningen i syd. Besprutningarna av genmanipulerad soja och ris har trefaldigat antalet barn under 15 år som diagnostiserats med cancer och barn som föds med missbildningar har fyrfaldigats. Utvecklingen följer produktionskurvan av grödor som kräver intensiv besprutning. Missfall har rapporterats öka i samtliga argentinska provinser där omfattande besprutning sker.

Inga kommentarer: