Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, oktober 19, 2010

Chiles Berlusconi på europeisk charmturné

Chiles president Sebastian Piñera är på europeisk charmturné. Sydamerikas egen Beslusconi har lyckas bra med att marknadsföra sig genom räddningen av gruvarbetarna. Men bakom allt jippo finns flera obesvarade frågor krig gruvdriften och lagstiftningen. Inte enbart i Chile förvisso. Med stigande råvaropriser har gruvdriften i Latinamerika, med stora europeiska investeringar, fått fart, men också riskerna, olyckorna, de dåliga arbetsvillkoren mm. Därför när Piñera kommer hem från turnén har han att ta itu med en svårare bedrift, nämligen det växande kravet på en reglering av gruvdriften. Ett krav som lyfts är att Chile ska ratificera ILO-konventionen 176 som handlar om gruvarbetarnas hälsa och säkerhet.

"Miraklet", som media döpt räddningen, har lagt en medieskugga på en annan stor konflikt i Chile. Mapuchefolkets kamp för sina rättigheter och den långa hungerstrejken av ett 30-tal mapuchefångar. Hungerstrejken som hotade att svärta ner Piñera avbröts när högerregeringen tvingades till en kompromiss att ändra den lagen som kriminaliserar Mapuchefolket och att flytta alla rättsliga processer mot mapuchefångarna från de militära domstolarna till den civila rätten. Eftergifterna från högerregeringen har så klart internt skakat högern men också den nu i oppositionen (tidigare regering) Concertacion som i 20 år vägrade lyssna på Mapuchefolkets krav.

Mer om de chilenska gruvarbetarna och Mapuchefångarna har Lisa Karlsson och jag skrivit i tidningen Norrländska Socialdemokraten.

Inga kommentarer: