Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, oktober 21, 2010

Afghanistan som energikorridor

Ingen seriös analys av kriget i Afghanistan kan blunda för de geopolitiska intressen i området. "Demokrati", "jämställdhet" och "frihet" är egentligen bara tomma ord i ett högt geopolitiskt spel. Precis som den kanadensiske ekonomen John Foster påpekat i flera analyser är Afghanistan strategisk viktig som energikorridor. USA har sedan 1990-talet avsikten att bygga i området en strategisk pipeline som brukar benämnas för TAPI som sträcker sig från Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan och Indien. Energitörstiga Kina men även Ryssland har andra planer. Journalisten och Asien-experten Pepe Escobar skriver i en läsvärd artikel att mot TAPI finns IPI, en pipeline som går mellan Iran, Pakistan och Indien som finansieras och kontrolleras av Kina.

TAPI stands for the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India pipeline, which can never be built as long as US and NATO occupation forces are fighting the resistance umbrella conveniently labeled "Taliban" in Afghanistan. IPI, however, is the Iran-Pakistan-India pipeline, also known as the "peace pipeline" (which would make TAPI the "war pipeline"). To Washington's immeasurable distress, last June, Iran and Pakistan finally closed the deal to build the "IP" part of IPI, with Pakistan assuring Iran that either India or China could later be brought into the project.

Inga kommentarer: