Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, september 15, 2010

Vi är betydelsefulla, därför stannar Sverige i 5 minuter

Hur vackert skulle Sverige vara utan invandrare/utlandsfödda? en fråga som är berättigad i dessa tider när intoleransen och rasismen är på väg att legitimeras via valet den 19 september. Låt oss upplysa de som misstänkliggör oss, inte enbart rasisterna i Sverigedemokraterna utan också politiker och ministrar, att vi är betydelsefulla för det svenska samhället och att utan oss blir samhället sämre och tråkigare.

Imorgon torsdag ska vi med invandrarbakgrund och utlandsfödda stanna vårt arbete och våra sysslor i symboliska 5 minuter för att visa hur många och hur betydelsefulla vi är. "En busschaufför som stannar till och upplyser passagerare att de inte skulle komma hem utan honom, eller en läkare som berättar för sina patienter" om varför vi utlandsfödda och med utländsk bakgrund stannar i 5 minuter.

Vill du vara med i aktionen gå in här för er info

1 kommentar:

Bimbo Boy sa...

Kämpa på!