Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, april 05, 2007

Gemensam hållning mot Kuba på väg att brytas

Apropå Sveriges diplomatiska kris med Kuba, har Spaniens utrikesminister Moratinos, som nu avverkat ett 2-dagars besök i Havanna, sammanfattat väl hur vissa EU-länder förhåller sig till Kuba. "För Spanien är kontakten med Kuba ett måste, för andra länder är det ett val".

Sverige som nu särat sig till hökarna i Kuba-politiken gör ett val att inte upprätthålla goda förbindelser med Kuba. Detta görs inte utifrån en "gemensam hållning" inom EU, det kan Moratinos påminna om, utan medvetet till stöd för USA:s Kubapolitik. Den gemensamma hållning mot Kuba drevs på av den spanska dåvarande presidenten, högerledaren Aznar, och är nu på väg att brytas.

Spanien har självklart intressen att försvara på Kuba. Inte minst gentemot andra som Kina som stärkt sina ekonomiska band med Kuba. Spanien måste flytta fram sin position både kommersiellt och politisk. Och vill ha med sig EU. Moratinos säger att Spanien ska verka för att EU och EU-länderna närmar sig Kuba igen och erbjuder sin hjälp till de EU-länder som så önskar.

Som sagt, Sverige kan välja att inte följa USA:s agressiva politik mot Kuba. Bildt borde ta hjälp av Moratinos.

Inga kommentarer: