Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, maj 15, 2006

"putting blood and treasure on line with Nato"

Sverige är sakta men säkert på väg in i NATO. Idag krävs egentligen inget formellt medlemskap för att i praktiken vara en värdig NATO-medlem. Sverige deltar idag under NATO-ledning i ockupationen av Afghanistan, i Kosovo finns svenska trupper under Nato-befäl och första veckan i juni ska en stor Nato-ledd övning genomföras utanför Blekingekusten. En av Östersjöområdets största militära Natoledda övningar, Baltops.

Men detta räcker inte för det "alliansfria" Sverige. Nu ska Sveriges samarbete med NATO fördjupas. I Financial Times rapporterades häromdagen om att USA lagt fram förslag om ett mer "avancerat partnerskap" för bl a Sverige i Nato. Det skulle betyda ett ytterligare steg mot faktiskt svenskt Natomedlemskap. Planerna skall enligt tidningen diskuteras i Bulgarien denna månad och beslutet fattas vid Natotoppmötet i Riga i november.

Utrikesministern Jan Eliasson har i samband med en interpellationsdebatt bekräftat ryktet och ställer sig positivt till ett sk avancerat partnerskap. "Sverige välkomnar förslag som syftar till att fördjupa och tidigarelägga konsultationer med truppbidragarländer."

Bombhögern jublar. Carl B Hamilton (fp) som ställde frågan till utrikesministern var rätt nöjd med svaret
- Det är viktigt att Sverige, när vi deltar i Natooperationer i bl a Afghanistan, har ett oerhört nära samarbete med Nato bl.a. för att minska riskerna för personalen i fält. Att nu USA och förhoppningsvis övriga Nato vill gå vidare och erbjuda ett ännu närmare samarbete för länder "putting blood and treasure on line with Nato" är både välkommet och viktigt att ta fasta på.

Idag sas det på radio att Sveriges medlemskap i NATO kommer att bli en fråga som går som en skiljelinje både inom och mellan partier i höstens val. Om det stämmer, bör vänstern och fredsrörelsen med kraft se till att frågan om Sveriges de facto NATO-medlemskap får prioritering i valrörelsen. Man bör kräva att högern och socialdemokratin tydligt deklarerar var de står i denna fråga. Idag finns ett starkt folkligt motstånd och det är viktigt med en bred debatt och ett folkligt inflytande i denna fråga. 42% av befolkningen säjs vara MOT medlemskap och 22 % är FÖR medlemskap.

Inga kommentarer: