Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, maj 11, 2006

bryt isoleringen av det palestinska folket

Jag var med igår på ett möte med den palestinske flyktingministern Atef Adwan. På mötet fanns representanter från s, mp och v. Mötet var ett lyckat arrangemang. Utifrån kan man få intrycket att det var enbart en symbolisk gest till stöd för palestinierna, men jag uppfattar gårdagens möte som ett ärligt och öppet samtal där den palestinske ministern fick ge sin syn på läget i det ockuperade Palestina och vi fick en möjlighet att lyssna på och ställa frågor till en representant av den palestinska regeringen. Och det bör redan här påpekas att hans retorik och budskap inte är annorlunda än vad vi fått höra tidigare från andra palestinska ledare.

Mitt intryck är att ministern är ärlig i sin ambition att etablera en dialog som på sikt kan leda till ett slut på Israels ockupation av Palestina. Hans besök har lyckats med två saker, det ena att bryta den politiska och ekonomiska isoleringen av palestinierna som de nu utsätts för av Israel/USA/EU och det andra att slå hål på den bilden vi i västvärlden har av den nya Hamasregeringen som en ”omöjlig” samtalspartner.

Det pågår en kampanj för att isolera den palestinska regeringen men som slår hårt mot hela det palestinska samhället. Den ekonomiska bojkotten gör att folk inte fått ut sina löner på tre månader. Folk svälter. Det finns inget bröd och inga mediciner. Samhället håller på att kollapsa. Ministern menade på att om man ändå haft avsikten att hjälpa det palestinska folket men inte velat etablera kontakter med den palestinska regeringen kunde man ha löst penningöverföringen via den palestinske presidenten Mahmud Abbas. Regeringen motsätter sig inte en sådan lösning. Varför har man då inte gjort det? Varför vill man förlänga det palestinska folkets lidande? Frågade ministern Atef Adwan.

Från svenska politiker, även såna uttrycker sitt stöd för palestinierna, har krav ställts som villkor för att föra en dialog med Hamasregeringen. Kraven är att Hamasregeringen ska erkänna Israel, ta avstånd från våld och respektera de ingångna fredsavtalen. Bland de som under veckan träffat Hamasministern har några uttryckt att de inte fått svar på dessa tre punkter. Mitt intryck är att Atef Adwan i egenskap av representant för den palestinska regeringen varit tydligt i alla tre punkter.

1. Angående erkännandet av Israel och de avtal som slutits tidigare menade ministern att detta tillfaller PLO som representant för det palestinska folket och att den nyvalda palestinska regeringen varken kan eller får ingå avtal eller erkänna Israel. Det är presidenten Mahmud Abbas och PLO som representerar det palestinska folket. Och PLO har erkänt Israel, men Israel har inte erkänt Palestina. Israel ignorerar palestinierna. Han menade också att den palestinska regeringen accepterar en tvåstatslösning.

2. Om våld och motstånd påpekade ministern att palestinierna har rätt enligt internationell lag att göra motstånd och han framhöll det viktiga med att inte ge upp kampen mot ockupationen. Ministern menade att motståndet hittills gett mer resultat än den s.k. fredsprocessen. Angående terrorn mot civila, som togs upp av flera riksdagsledamöter på mötet, menade ministern att de självklart inte stödjer våld mot civila och oskyldiga och att de jobbar för att få stopp på självmordsattacker. Ingen i Palestina är glad att se blod från palestinier eller på israelisk sida. Men han underströk också att våldet är ett resultat av ockupationen och att det är viktigt att inte glömma bort den pågående terrorn som ockupationsmakten utsätter det palestinska folket för. Under de senaste åren har 1 400 palestinier mördats och under de senaste fyra åren har 760 barn dödats.

3. Han var snabb att påpeka att Hamasregeringen kommer att respektera de ingångna fredsavtalen. Detta trots att Israel inte någon gång respekterat fredsavtalen. Det senaste Road Map ”antogs” av Israel med 17 reservationer. Men även om Hamas eventuellt inte skulle stödja de olika fredsavtalen så finns de där och ska respekteras. Och det är PLO som skriver under dessa avtal och inte den palestinska regeringen.

Inga kommentarer: