Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, maj 28, 2006

Om Sveriges deltagande i Afghanistan

Artikeln i DN om att försvarsmakten hållit tyst om attacker mot svenskar i Afghanistan visar hur man medvetet försöker vilseleda det svenska folket i Sveriges roll i kriget i Afghanistan. Den svenska försvarsmakten vilseleder medvetet när det gäller rapporteringen om Afghanistankriget. Man satsar över 60 miljoner på att värva ungdomar till det nya ”utlandsstyrkan” och håller tyst om krigets konsekvenser. Från regeringen är man väl medveten om att det finns en stark folkopinion mot Sveriges deltagande i krig och i synnerhet i ett olagligt krig ledd av USA och NATO. Nu gäller det att skapa opinion och se till att Sveriges medverkan i USA:s krigspolitik blir en valfråga.

Inga kommentarer: