Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, maj 19, 2006

Krigets eskalering i Afghanistan

Väldigt lite skrivs i svenska medier om kriget i Afghanistan. Detta trots att Sverige idag har flera hundra soldater där under USA-befäl. Den italienska dagstidningen il Manifesto raporterar om en markant eskalering av kriget och menar att FN:s ISAF-truppernas (inkl de svenska trupperna) uppdrag är på väg att ändra karaktär. Från en freds- och stabiliseringsoperation till ett rent krigsuppdrag. Göra Drougge från Nätverket mot Krig har översatt en mycket aktuell artikel publicerad i Il Manifiesto.


Under de fösta tre ”efterkrigsåren” kunde man se en kontinuerlig försvagning av talibanernas motstånd och en fallande siffra för antalet strider. År 2002; 1500 döda, under 2003; 1000 döda och endast 700 döda under 2004.

Så vände det. De talibaner som hade flytt in i Pakistan omorganiserade sig, bl a med hjälp av Pakistan hemliga polis och stödet från den fundamentalistiska (integralistiska) rörelsen i Pakistan och med vapen som inköpts för inkomsten av 2004 års stora opiumskörd. Mulla Omars gerillakrigare svämmade in över gränsen och återtog i praktiken kontrollen av södra Afghanistan samt lyckades infiltrera de viktigaste städerna.

År 2005 avslutades med svarta siffror: 2000 döda av vilka hälften var talibaner (eller påstods vara talibaner), 330 civila, 430 afghanska regeringssoldater, 99 USA-soldater (en fördubbling jämfört med året innan), 30 från ISAF/Nato (jmf med 6 stycken året innan). Under de första fyra månaderna år 2006 har redan 751 dödadts – 148 civila, 265 talibaner, 302 afghanska soldater 26 USA-soldater och 10 ISAF/Nato-soldater. En oroväckande nyhet är de många självmordsattentaten som under 2006 blivit en nästan daglig företeelse.

Den drastiska ökningen av stupade under 2005 är politiskt ohållbart för USA när man adderar den till antalet stupade USA-soldater i Irak. Detta har tvingat USA att dra sig tillbaka från de farligaste regionerna i Afghanistan (Kandahar, Helamand och Uruzgan). Här har USA lämnat över uppgiften att bekämpa talibanerna till de allierade inom Nato. Detta har lett till att ISAF-uppdraget har förändrat karaktär; från en freds- och stabiliseringsoperation till ett rent krigsuppdrag. De ska slåss i USA:s ställe. Talibanerna har angripit med prickskyttar, med självmordsattentat och missiler.

Inga kommentarer: