Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, april 20, 2006

Sveriges regering favoriserar turismen till Israel ?

Rykten säger att när nu flygskatten höjs med 188 kr per person till utomeuropeiska destinationer kommer Israel och Turkiet att undantas från denna skatt. Om det är så, kommer beslutet om skattehöjningen(som stöds av sossarna, v och mp ) att innebära att Israel och Turkiet blir vinnarna i denna skattehöjning. Rätt idiotiskt. Undantaget är i praktiken ett fortsatt grönt ljus till Israels krigsförbrytelser och Turkiets förtryck av kurderna.

Dock kan dessa uppgifter vara lösa rykten. Åtminstone gällande Israel. Däremot kan Turkiet omfattas av undantagen eftersom landet definieras in i "Europa". Propositionen måste statsstödsgranskas av EU innan skatten kan träda ikraft. Det finns risk att undantagen inte kommer att godkännas.

Inga kommentarer: