Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, april 10, 2006

Svenska skattepengar går till Israels ockupation

I dagens DN kan man läsa en utmärkt debattartikel om Sveriges pågående och växande samarbete med ockupationsmakten Israel. Mellan åren 2003-2004 importerade det svenska försvaret ammunition, torpedmotmedel, störningssändare och annan krigsmateriel till ett värde av 146 miljoner kronor. Sveriges militära samarbete med Israel ger ockupationsmaktens agerande i Palestina legitimitet.

Inga kommentarer: