Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, augusti 15, 2012

Öppet brev till Unicef om mapuchebarnenVi har idag överlämnat ett brev till UNICEF i Sthlm för att uppmärksamma Mapuchebarnens situation i Chile. 

Uppmaning till UNICEF att agera för mapuchebarnens rättigheter

För att uppmärksamma övervåldet mot mapuchebarn i Chile har en grupp mapuchekvinnor sedan den 26 juli ockuperat UNICEF- kontoret i Santiago.

Tidigare har flera internationella organ med Amnesty International i spetsen anmält övergreppen till den Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter. Skador från kulsplitter på barn mellan nio månader och 16 år, kvävning på grund av tårgas bomber, pistolhot, slag och sparkar, tortyr, dödshot genom att trycka huvudet under vatten, förnedring, förföljning och till och med mord på 17-årige Alex Lemúm Saavedra. Det är några av de övergrepp som chilenska institutioner som polis och militär, utsatt mapuchebarn för.

Nyligen, den 23 juli, skadades fem barn av den chilenska polisens övervåld. Två av de skadades allvarligt, Fernanda Marillán (12 år) med skott i ryggen och benen och Jacinto Marín (17 år) med åtta skott.

Sedan den 27 juli ockuperar Meulen Huenchu, hennes 2-åriga dotter och två andra mapuchekvinnor från Alianza Territorial Mapuche (ATM) UNICEF: s kontor i Santiago. De protesterar mot de systematiska övergreppen mot barnen och mot vad ATM menar är UNICEF-Chile passiva roll gällande övergreppen mot barnen i Mapuche-samfälligheterna. Kvinnorna kräver att UNICEF som representant för FN ska bevaka och försvara barnens rättigheter och protestera och agera gentemot den chilenska staten för övervåldet.

Vi, representanter för svenska organisationer, vill att UNICEF-Sverige skickar en uppmaning till både UNICEF centralt som till UNICEF-Chile att de ska protestera mot övergreppen, kräva ett stopp på våldet samt offentligt tar ställning för mapuchebarnens rättigheter.

15 augusti 2012

Inga kommentarer: