Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, augusti 09, 2012

AP-fondernas investeringar följs av tvångsförflyttningar och övergrepp

Svenska investeringar i Latinamerika leder till tvångsförflyttningar, trakasserier och brott mot ursprungsfolkens mänskliga rättigheter. Sverige och AP-fonderna måste sluta blunda för gruvföretagens övergrepp på ursprungsfolken. Detta skriver Latinamerikagrupperna på FN:s Internationella dag för världens Ursprungsfolk.
Läs mer här

Inga kommentarer: