Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, augusti 21, 2012

Kom med konkreta förslag om etik o miljö

Den s k Buffertkapitalsutredningen om AP-fonderna har landat. Enligt utredaren: "Arbetet med etiskt och miljömässigt ansvarsfulla investeringar av pensionsmedlen bör stärkas och ges en mer framträdande roll än i dag".

- Många frågetecken på en gång. Vad innebär "bör stärkas" och "framträdande roll" konkret? hur? på vilket sätt?

- Det vore ett misslyckande för den svenska opinionen, för miljön och mänskliga rättigheter om utredningen inte kommer med konkreta förslag om hur etik, mänskliga rättigheter och miljö ska stärkas och få en framträdande roll i AP-fondernas investeringar.

Utredaren håller presskonferens idag, hoppas vi får svar på detta.

Inga kommentarer: