Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, augusti 30, 2012

I Expressen: sakfel och missvisande, Segerfeldt

I Expressen idag, Latinamerikagruppernas svar på attackerna från megafonen Segerfeldt. Här

Segerfeldt har inte ett rätt i sin debattartikel, dålig påläst tyvärr. Det hade varit intressant med en bra debatt om biståndets inriktning. 

  • Fel om vilka som får bistånd i Ecuador. Inte staten utan det civila samhället
  • Fel organisation som samarbetar med Latinamerikagrpperna i Ecuador. Det är Ecuarunari och inte CAOI
  • Fel i att stöd till det civila samhället inte påverkar Ecuador. Ursprungsfolk som får stöd från Sverige har haft en viktig roll i samhällsdebatten bl a i den konstituerande församlingen och arbetet med den nya konstitutionen. 

Inga kommentarer: