Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, mars 01, 2010

Vi äter oss in i regnskogen

Swedwatch i samarbete med Latinamerikagrupperna och Miljöförbundet Jordens Vänner lanserar idag rapporten "Mer kött och soja - mindre regnskog". Den visar att Lantmännen, som är Sveriges största sojaimportör, tar in soja som blivit besprutad med växtgifter som varit förbjudna i 30 år i Sverige. En annan importör, Svenska Foder, har ingen miljö- eller etikpolicy alls. Den importerade sojan används till djurfoder på de svenska gårdarna i Sverige. Nötköttsimportören Annerstedt Flodin AB utför inga leverantörskontroller och menar att de är för små för att lägga sig i att en av deras leverantörer handlar med gårdar som avverkar regnskog illegalt.

Svenska företag som importerar nötkött och soja från Brasilien har kopplingar till leverantörer som bidragit till skövlad regnskog i Amazonas. På sojaplantagen används bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige, på boskapsfarmarna förekommer en modern form av slaveri och ursprungsfolken trängs undan. Granskningen visar på komplexa orsakssammanhang och höga risker. Det är stora skillnader mellan företagen när det gäller deras etik- och hållbarhetsarbete.

Gå in och läs rapporten här

1 kommentar:

Mårten Skånman sa...

Hej
Det går bra att gå in på www.lantmannen.com/soja och läsa mer om vårt arbete med soja och hur vi står i förhållande till rekommendationerna i Swedwatchs rapport, passa gärna på att även läsa igenom vår senaste hållbarhetsredovisning.

Mvh
Mårten