Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, mars 29, 2010

När AP-fonderna rapporterar om etik

AP-fondernas etikråd presenterade idag sin årsrapport. En bra nyhet är att AP-fonderna utesluter det israeliska Elbit Systems Ltd från sina investeringar. Elbit levererar ett övervakningssystem till ockupationsmuren på Västbanken och gör sig därmed skyldiga till brott mot internationell humanitär rätt. Etikrådet skriver i rapporten att Elbit vägrar att lyssna på kraven från bl a AP-fonderna om att upphöra med att leverera tjänster på ockuperad mark.

Etikråd försöker genom s k ägardialog påverka de bolagen som 1:a till 4:e AP-fonderna investerar i och som inte följer internationella konventioner eller internationell rätt. Om det inte går att etablera en dialog rekommenderar Etikrådet att AP-fonderna utesluter bolaget från sina investeringar.

Tanken är god, men ett problem är att en dialog kan ta många år utan att det händer nåt. Exempelvis är AP-fondernas investeringar i en guldgruva i Guatemala via det kanadensiska Goldcorp förödande. Det finns dokumenterade brott mot mänskliga rättigheter. Även Etikrådet som besökte Marlingruva kunde på plats konstaterade att Goldcorp bryter mot internationell rätt och orsakar miljöförstöring. Det påbörjades en oberoende utvärdering men det har gått två år utan det kommit nån rapport. Det är alldeles för lång tid för mayafolket som drabbas av gruvexploateringen. Det är oacceptabelt. Min rekommendation till AP-fonderna är att sälja aktierna nu!

Inga kommentarer: