Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, mars 31, 2010

Miljarder på givarkonferens men pengarna når inte fram

De moderna internationella givarkonferenserna liknar valkampanjer, det kommer en flod av löften som sällan blir sanna, ledarna från den rika världen lovar miljoner, miljarder dollar men levererar senare inte ens hälften av pengarna.

Så har det varit tidigare med hjälpen till Haiti. Från givarkonferensen för Haiti 1994, där den rika världen lovade bidra med ca 1 miljard dollar till fattigdomsbekämpningen, har efter 15 år betalats ut drygt 94 miljoner dollar, knappt 10 %, av de utlovade pengar. Och hälften av pengarna gick till att finansiera politiska val.

Dagens givarkonferens för Haitis återuppbyggnad är den tredje sedan jordbävningen den 12 januari. The New York Times avslöjar idag att av de redan utlovade 1,3 miljarder dollar har endast 3 % (23 miljoner) nått Haiti.

Enligt FN:s beräkningar behövs 11, 5 miljarder dollar för en återuppbyggnad av landet de närmaste 10 år. Jordbävningen lämnade 222 570 döda, 310 928 skadade, 869 försvunna, 1,3 miljoner bostadslösa och 766 000 internflyktingar.

Inga kommentarer: