Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, november 10, 2008

Tariq Ali om Obama

Tariq Ali skriver om de stora förväntningar som läggs på Obama.

Inga kommentarer: