Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, november 11, 2008

EU finansierar vattenkraftprojekt i Peru som strider mot ursprungsfolkens rättigheter

Bysamfälligheterna i Peru tar nu strid mot den hänsynslösa exploateringen av ursprungsfolkens mark. Den peruanska regeringen lägger beslag på deras mark för olje-, gas- och skogskövling i Amazonas, gruvdrift som hotar att förgifta vatten och vattentillförseln längst kusten och i Anderna och nu ett vattenkraftverk i södra Peru.

Vattenkraftverket finansieras med kapital och lån från EU. Projektet inskränker ursprungsfolkens rättigheter. Bristen på insyn, de negativa miljökonsekvenserna och myndigheternas vägran att samarbeta med bysamfälligheterna borde ha satt stopp för EU:s medverkan i vattenkraftprojektet.

Amazonasfolken, quechuas och aymaras protesterar med hänvisning till ILO:s konvention och FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter. Ursprungsfolken menar att eftersom Peru skrivit under dessa två konventioner, är centralregeringen tvungen att först få ett medgivande från de berörda bysamfälligheterna innan den kan gå vidare med projekt som genomförs på ursprungsfolkens mark.

De folkliga protesterna har mötts med våld och polisövergrepp. Redan har två personer dött och hundratals sårats. Två ledare har dömts till 20 års fängelse. Centralregeringen vill inte hörsamma kraven och istället väljer den att kriminalisera protesten. De uråldriga samfälligheterna som aldrig knäcktes helt vare sig av conquistadorerna eller den spanska kolonialmakten tar nu återigen strid.

Inga kommentarer: