Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, november 23, 2008

Chavez mot en ny valseger

Guvernör och kommunalvalen idag i Venezuela kommer inte att innebära några överraskande nyheter. Läget idag är att av 24 delstater (inkl Caracas) leds 18 av det bolivarianska vänsterpartiet PSUV, 4 av tidigare allierade till Chavez (kallade fd chavister) och 2 av högern. Resultatet kommer förmodligen inte att bli annorlunda den här gången heller. Oppositionen (inkl fd chavistas) kommer att vinna 5-7 och PSUV 17-19. 

För oppositionen är detta inte mycket att hurra för med tanke på att de vann folkomröstningen för ett år sedan och att högern och fd chavister har i 90 % lyckas samla sig kring gemensamma kandidater, samtidigt som vänsterpartiet PPT och kommunistpartiet (som stödjer den bolivarianska revolutionen) lyft egna kandidater i konkurrens med PSUV. 

Den globala finansiella krisen och prisraset av oljan har hittills inte påverkat den venezolanska ekonomin eller Chavez popularitet (som ligger kvar på ca 60 %). Oljepengarna som Venezuela lyckats samla under de senaste åren ger landet en trygg tillvaro under krisen. Dessutom har den låga (nästan icke-existerande) utlandsskulden, statens kontroll över finansmarknaden och de ekonomiska allianserna med Latinamerika men också med Ryssland, Kina, Iran och Afrika gjort Venezuela mindre sårbar nu när USA och västvärlden går in i en kris och recession.  

Det är i stället andra problem som bekymrar Chavez och PSUV i detta val. Otryggheten och kriminaliteten i storstäderna och inflationen som ligger runt 30 % kan komma att straffa kandidaterna som stödjer Chavez. Inte så att Chavez-anhängare skulle gå och rösta på oppositionen utan helt enkelt att de skulle låta bli att rösta. Det var valskolket (nära tre miljoner) snarare än oppositionen som gjorde att Chavez förlorade folkomröstningen förra året. Ett annat bekymmer är att delar av oppositionen planerar att inte erkänna valresultaten och skapa kaos i landet. Det är en strategi som högern i Latinamerika tagit efter Ukraina och som de misslyckades med nu senast i Nicaragua. Den internationella (västkontrollerade) media kommer säkert att göra sig språkrör för detta. Men som tidigare val kommer siffrorna att sänka högerns odemokratiska ambitioner.   

Inga kommentarer: