Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, april 20, 2011

Rasisterna vid Lunds Universitet

Rasismen gör sig återigen påmint på ett universitet i Sverige. En grupp studenter på Hallands nation vid Lunds Universitet målade sig med blackface, band sig fast med kedjor och iscensatte en regelrätt slavauktion. På frågan vad en av dessa utklädda elever skulle föreställa svarade han "I am a nigger".
Som en kommentar till detta smaklösa rasistiska påhitt säger den ansvariga kuratorn på Hallands nation, Elinor Lavesson att "Jag såg det som ett skämt, som en rolig utklädnad." och "ett sätt att lätta på trycket".

Afrosvenskarnas riksförbund kommer med rätta att anmäla de för hets mot folkgrupp och uppmanar alla att mejla till rektorn för Lunds universitet Per Eriksson: rektor@rektor.lu.se med kopia till Christoffer Ivarsson ordf@lus.lu.se, ordföranden för studentkårerna Lunds universitet.

I brevet kan ni säga precis vad ni känner men ni bör också ta upp följande krav:

* Eleverna bakom den rasistiska attacken måste uteslutas från studentkåren
* Kuratorn för Hallands nation, Elinor Lavesson, måste ta sitt ansvar och avgå
* Rektorn för Lunds universitet tillsammans med ordföranden för Lunds studentkårer Christopher Ivarsson måste komma ut med en offentlig ursäkt och avståndstagande från den här sortens rasism.
* Rektorn för Lunds universitet ska presentera vilka åtgärder de ska införa för att garantera att liknande händelser inte inträffar i framtiden

Vi hoppas så många som möjligt av er tar av sin tid för att bekämpa den här sortens öppna rasism rakt i ansiktet på oss alla.

Inga kommentarer: