Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, april 13, 2011

Agrobusiness och matproduktion

Idag röstade en majoritet i riksdagen för att INTE driva inom EU kravet på att förbjuda användningen av giftet parakvat i bl a sojaproduktionen. I Sverige och EU är giftet redan förbjudet, men i de länder som producerar soja som sedan exporteras till den rika världen används parakvat i enorma mängder som håller på att ta död på folk och miljön. Synd att inte de svenska parlamentariker vill att människor i Syd ska ha samma rättigheter som människor i Nord.

Idag fick riksdagen ändå besök av en representant från brasilianska MST (de jordlösas rörelse) kanske världens största folkrörelse i världen. De samlar över 1 miljon lantarbetare och småbönder i Brasilien. Deras krav handlar mycket om rätten till jord och mat. Och också kritiken mot den s k agrobusiness. Dvs det jordbruk som fokuserar på att tjäna pengar på produktion av livsmedel eller rättare sagt matvaror.

Agrobusiness tar alltmer över jordbruket och jorden i Brasilien och kontrolleras av ett fåtal stora transnationella bolag (TNC): Monsanto, Du Pont, Cargill, Nestlé, Danone. Dessa TNC kontrollerar hela matkedjan. Grödor, kemikalier, produktionen, kapitalet, exporten och distributionen. Agrobusiness inriktar sig på ett få fåtal råvaror som går exportera och tjäna pengar på, i Brasilien handlar det om sockerrör (till Etanol), soja (till djurfoder), kött, eukalyptus (till pappermassa). Agrobusiness med den storskaliga produktionen tränger undan jordbruk som inriktar sig på matproduktion för lokalbefolkningen, förstör enorma gröna arealer och tvingar folk att arbeta i slavliknande förhållanden.

Inga kommentarer: