Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, april 20, 2011

Nordiskt kapital förstör miljön och människoliv i Brasilien

Skogsindustrins satsningar i Sydamerika är förödande för både miljö och lokalbefolkningar, hävdar Marcelo Durao från De Jordlösas rörelse i Brasilien (MST). Ett ledande exempel är svensk-finska Stora Ensos verksamhet i Brasilien. Företaget har dömts för miljöbrott och bemöts regelbundet av protester från lokalsamhället. Bolaget tänker enbart på sin avkastning och struntar i lokalsamhället.

Durao deltar idag på Stora Ensos bolagsstämma för att ge aktieägarna småbrukarnas och rörelsens bild av företagets verksamhet. Läs hans debattinlägg på Svd-brännpunkt

Inga kommentarer: