Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, november 22, 2010

OTANstan och Pax Americana

Både G-20 mötet i Sydkorea som NATO-mötet i Portugal gav tecken åtminstone på två saker

1. De förändrade styrkeförhållanden i den globaliserade världen. Pax Americana överlever inte utan hjälp och finansiering från allierade men även från konkurrenter som Kina och Ryssland. Alla NATO länder ska vara med och betala notan och bidra med döda i de krigen som NATO åtar sig framöver.

2. Att kapital och krig (med ett finare ord, säkerhet) hänger ihop. Kraftiga investeringar inom och kontroll över energikällor och naturresurser kräver också en effektiv och rörlig säkerhet. Konfliktområdena kommer att befinna sig bortom USA och västeuropa och både kapital och kriget måste blir rörliga. Den USA-kontrollerade militära alliansen NATO ska tvinga alla medlemsstater och partners att utveckla en robust rörlig och snabbutplacerad konventionell styrka för att kunna aktivera expeditionsstyrkor och operationer, inklusive NATOs egna insatsstyrkor.

Inga kommentarer: