Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, november 28, 2010

Censur på WikiLeaks avslöjanden om Imperiets "hemligheter"

Medierna kommer att censurera publiceringen av de 251 287 hemligstämplade USA-dokumenten som WikiLeaks kommit åt. Spanska El Pais, The Guardian, The New York Times, Le Monde och Der Spiegel fick för två veckor sedan tillgång till dokumenten och har valt att censurera viss information för att inte "skada" relationerna mellan USA och de tilltalade länder och ledare.

Ändå finns i det som publiceras tillräcklig information för att bekräfta en bild av ett imperium som via "diplomatiska vägar" pressar till sig fördelar i världen och tvingar länder världen över, från Turkiet till Brasilisien, att ge efter för USA:s kommersiella och militära intressen.

I det som El Pais publicerar idag kan man läsa om arabländernas reaktion på Irans militära upprustning och hur USA ser på Turkiet och hur hårt de bevakar landets premiärminister Erdogan. En mer avslöjande nyhet är order från USA:s utrikesdepartement till sina diplomater om att spionera på FN:s generalsekreterare, kontor och speciella uppdrag. Det finns även smaskiga avslöjanden om ledare världen över.

Men New York Times verkar ha fått med sig de andra medierna som fått tillgång till materialet på att inte publicera sånt som kan "skada" USA:s relationer.

Dokumenten kommer från 180 USA-ambassader i världen och är i kategorin secret och Confidential dock inte Top Secret.

Inga kommentarer: