Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, november 25, 2010

Irland 2010 är 80-talets Latinamerika

Det är häpnadsväckande hur lika omständigheterna är mellan 80-talets Latinamerika och dagens Irland. En enorm skuldsättning, en klar nyliberal agenda med låga bolagskatter (de lägsta i EU) och en ekonomi öppen för det spekulativa kapitalet, låga sociala utgifter (lägsta i Europa), stor social ojämlikhet (toppar EU med Spanien, Portugal och Grekland), en omfattande privatiseringsvåg följd av en minskning av statens roll i ekonomin.

Irland (Europas tiger, IMF:s duktigaste elev) får nu smaka på vad Naomi Klein beskriver som chockterapi, även ökänd som Washingtonkoncensus. Det är inte kul att hamna i IMF:s klor och diktat. Det vet latinamerikanerna. Irlands fyraåriga besparingsplan med sänkningen av minimilönen, ytterligare minskning av den offentliga sektorn och andra åtgärder som drabbar de mest fattiga är 80-talets strukturanpassningsprogrammen i Latinamerika.

Inga kommentarer: