Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, januari 22, 2010

mänskliga rättigheter satt på undantag under svenskt EU-ordförandeskap

I sin hantering av kuppen i Honduras under det svenska EU-ordförandeskapet har regeringens löften om att verka för demokrati och mänskliga rättigheter satts på undantag. Det är bara att hoppas att militärkupp som politisk lösning nu inte sprider sig till andra latinamerikanska länder. För i så fall vilar ansvaret tungt på Sverige som under ordförandeskapet inte agerade mer resolut för demokrati och mänskliga rättigheter i Honduras. Läs mer på Newsmill

Inga kommentarer: