Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, januari 27, 2010

Haiti - CLASSQUAKE 7.0

Uppenbart är det att Haiti inte enbart behöver katastrofhjälp. Jordbävningen har för omvärlden visat upp ett utarmat land, ett land som ödelagts långt tidigare den fruktansvärda naturkatastrofen. Jeb Sprahue, sociolog och journalist, som följt utvecklingen i Haiti i flera år menar att det liknar ett "classquake". De bilder som visas med desperata hungrande massor, utan tak över huvud, vatten eller vård är ett resultat av en stat utan makt, kraft eller ansvar. En nedmonterad stat som inte är kapabel att ge sina invånare ens nödhjälp.

Haitis kaos och nöd kommer att bestå. I detta land, hårt styrt av världsbanken och IMF, med en stark militär närvaro efter kuppen mot Aristide, finns inga sociala program eller offentlig infrastruktur. Allt har ett pris och det lilla som staten ägde har sålts. 5 dagar innan jordbävningen annonserade regeringen att telekombolaget ska privatiseras. Den demografiska trenden har följt nyliberalismens spår med miljontals hungrande och egendomslösa människor som flyttat in till Port-au-Prince från den utarmade landsbygden i hopp om ett bättre liv. Ett land som långt innan jordbävningen slutat producera mat pga de extremt avreglerade handelsreglerna som slagit ut det småskaliga jordbruket.

När katasfrofhjälpen börjar avta och tv-kamerorna flytta fokus nån annanstans, kommer det att behövas stöd för att bygga upp en alternativ utvecklingsmodell. Det finns gått om förutsättningar för att ge nyliberalismen ryggen och bygga upp ett mer demokratiskt samhälle. Haitis folk har en stolt historia, den var den första nationen i Amerika som frigjorde sig från kolonialismen, den första nationen i världen som kom att ledas av svarta och den enda nationen som uppnått sin självständighet genom ett slavuppror.

Inga kommentarer: