Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, maj 17, 2009

Nordisk laxindustri skapar fattigdom i Chile

Jag har tillsammans med Markus Berglund från kampanjen "Rätten till havet" skrivit en debattartikel i Gotlands tidningarna om den nordiska laxindustrin. 

"Problemet med laxodlingsindustrin har även sociala dimensioner. På jakt efter foderfisk och ökade marknadsandelar har världsledande norska aktörer som Cermaq, där norska staten äger 43,5 procent, alltsedan 1980-talet etablerat sig i den exportinriktade chilenska laxindustrin i form av underbolagen EWOS (fiskfoder) och Mainstream (laxodlingar). 
I skuggan av laxindustrins expansion har det lokala fisket slagits ut och ursprungsfolkens territorier i Chile kränkts. Det som tidigare mättade människorna längs kusten föder nu den odlade och exporterade laxen. De norska storföretagen har även dragit nytta av att Chile i jämförelse med Norge saknar en effektiv lagstiftning för arbetsrätt och miljö". Inga kommentarer: