Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, maj 24, 2009

Miljonär på Brysselresorna

EU-parlamentarikern Jens Holm (v) uppmärksammar i Aftonbladet hur EU-parlamentariker badar i pengar genom olika ersättningar. Parlamentarikerna blir bara på resorna miljonärer . Dessutom tillkommer löner, traktamenten och andra omkostnadsersättningar.  
Jens har också en skrivit en bok "EU inifrån : berättelser från EU-parlamentet 2006-2009" som avslöjar det riktiga EU utan öppenhet eller demokratisk förankring. Beslut i EG-domstolen som underminerar arbetsrätten. Miljardrullning till den klimatförstörande djurindustrin. Månatlig parlamentarisk resecirkus mellan Bryssel och Strasbourg. Kompakt mansdominans i EU:s institutioner. 

Inga kommentarer: