Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, maj 06, 2009

G-192 för nytt globalt finans- och valutasystem

Det är skrämmande tyst om det förslag som nobelpristagaren och ekonomen Joseph Stiglitz och en expertgrupp tillsatt av FN lanserade om en reformering av finans- och valutasystemet. Tystnaden är ett politiskt uttryck för att inte vilja göra några förändringar alls än att fortsätta pumpa in miljarder dollar i det spekulativa finanssystemet.

Expertgruppen heter The Commission of Experts of the President of the UN General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System och i gruppen finns ett flertal renommerade ekonomer och experter.

Expertgruppens förslag kommer att presenteras för FN:s Generalförsamlingen i början av juni och benämns av många som ett G192-altternativ (dvs alla världens länder) till skillnad från det senaste elitiska G-20.

I Sverige har inte förslaget fått något genomslag (i Svenska Dagbladet fanns en kort notis). Men i andra länder, framförallt i Syd, har rekommendationerna från expertgruppen fått gehör.

Bland rekommendationerna finns följande:

- Immediate Measures
Developing countries need additional funding
Mobilizing Additional Development Funds by the Creation of a New Credit Facility
Developing Countries need more policy space
Opening advanced country markets to least developed countries’ exports

- Agenda for Systemic Reforms
A New Global Reserve System
Reforms of the Governance of the International Financial Institutions
A Global Economic Coordination Council
Reforming Central Bank Policies to promote Development

Inga kommentarer: