Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, maj 14, 2009

Förbrytarland USA in i FN:s råd för mänskliga rättigheter

För bara nån dag sedan hoppade svenska och europeiska diplomater av glädje för att USA bestämt sig för att gå med i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Hjältarna från USA ska nu ta ledningen i debatten om mänskliga rättigheter mot "förtryckarländer" som sitter i rådet, hette det. Christoffer Berg, ambassadråd vid svenska FN-representationen i Genève var en av de glada diplomater som uttryckte sin lättnad av att få stöd av USA i kampen mot de "onda" i rådet. 

Det måste kännas konstigt för alla dessa glada diplomater att dagen efter få höra att den stora hjälten i väst inte kommer att offentliggöra foton som avslöjar övergrepp mot fångar i Afghanistan och Irak. Allt för att mörklägga USA:s systematiska användning av tortyr och därmed brott mot mänskliga rättigheter.

Allt verkar mycket diffus i detta råd. Som en människorättsorganisation uttryckte det 
"Att välja ett förbrytarland (som USA, min anmärkning) till FN:s högsta instans för mänskliga rättigheter ger farlig internationell trovärdighet åt förtryckarregimer som systematiskt kränker egna medborgares rättigheter"


Inga kommentarer: