Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, maj 18, 2011

Ställ krav på Chile, Reinfeldt!

Inför statsminister Fredrik Reinfeldts besök i Chile ipå torsdag har vi överlämnat ett brev till statsministern med uppmaningen att lyfta Mapuchefolkets situation. Brevet har skrivits under av riksdagsledamöter, EU-parlamentariker, kulturarbetare och en rad organisationer.

Vi uppmanar Statsministern och den svenska regeringen att i möten med Chiles president Sebastian Piñera och med de chilenska myndigheterna ta upp frågan om övergrepp och kränkningar som begås mot mapuchefolket. Den chilenska statens beslut och agerande kränker mapuchefolkets rättigheter och strider mot ILO:s konvention 169 om ursprungsfolkens rättigheter.

Vi vill att Statsministern uppmanar till:
- respekt för mapuchefolkets rättigheter enligt ILO:s konvention 169
- en rättvis och offentlig rättegång för alla mapuchefångar
- avskaffande av Pinochetdiktaturens så kallade antiterroristlagar

läs mer på Newsmill

Inga kommentarer: