Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, mars 29, 2009

Ursprungsfolk i Colombia: mitt i elden mellan gerillan och armén

Vill tipsa om en intervju från Colombianätverket med Aida Quilcué, ledare för de colombianska ursprungsfolken. Här berättar hon om ursprungsfolkens verklighet i det konfliktdrabbade Colombia, en verklighet som vi sällan får höra om när media rapporterar. Mitt i elden mellan FARC-gerillan, armén och paramilitärerna, förs en kamp för sina rättigheter.

Just nu pågår ett krig för vår rätt över de kollektivt ägda territorierna. Vi har en problematik i de södra delarna, i Nariño där vi har våra Awá-bröder mitt i elden mellan gerillan och paramilitärer som med hjälp av armén vill öppna vägen för multinationella företåg och sin jakt på vinster. I Chocó har vi flera hundra människor från ursprungsfolken som har tvångsfördrivits till andra områden och städer. Vi kämpar för att regeringen ska fullfölja med vad internationella domstolar har ålagt staten, till exempel i fallet om massakern vid Nilofloden, då 20 personer mördades och nu måste staten gottgöra de anhöriga. Vi förföljs därför att vi kämpar för våra rättigheter i ett land som kräver repression för att implementera den ekonomiska neoliberala modellen de vill påtvinga oss alla.

Inga kommentarer: