Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, mars 09, 2009

Stöd MST i Brasilien

Högern i Brasilien är på offensiven. Just nu pågår en kampanj mot de jordlösas rörelse i Brasilien MST. I södra Brasilien stängs och rivs deras skolor. Ordföranden i Högsta Domstolen vill stoppa alla statliga bidrag till kooperativ, projekt utbildning etc. Själv är han en stor jordägare.

Allt pekar på att högern kommer att försöka kriminalisera MST som rörelse. Kampanjen är en del i denna häxjakt.

Det finns ett stöduttalande för MST på portugisiska, svenska och engelska

Skriv gärna under som organisationer och individer, sprid gärna vidare

Inga kommentarer: