Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, december 12, 2008

Väst finansierar Talibanerna

Apropå riksdagsdebatten nästa vecka om det svenska deltagandet i kriget i Afghanistan, kan det vara bra att uppmärksamma det som The Times skriver idag om att talibanerna finansierar sitt krig mot NATO och USA med pengar från väst. Transnationella bolag som bistår NATO-trupperna med mat, olja, transport mm betalar enorma summor pengar till talibanerna för att få skydd och slippa attacker. Ca 25 % av pengarna som bolagen avsätter i säkerhet går till talibanerna.

Annars bedömer all fler att kollapsen i Afghanistan är nära. Talibanerna har redan kontroll över Kandahar, med undatag av 1,6 kilometer i de centrala delarna av staden, och Karzais stab kontrollerar mindre land än den irakiska ockupationsmakten i den gröna zonen. Journalisten Robert Fisk skriver att talibanernas framgångar och det afghanska folkets missnöje mot Karzai är så omfattande att det diskuteras inom NATO och andra om en eventuell delning av landet. De södra delarna av landet (hela Pashtuområdet) skulle tillfalla talibanerna och resten skulle vara kvar hos krigsherrarna och Karzai. Dock har Pakistan varnat för att en sådan lösning skulle skapa problem i de pakistanska pashtuområden. Det "stora spelet" med att rita om gränserna i Asien kommer enligt Fisk alltid tillsammans med blodutgjutelse.

Inga kommentarer: