Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, december 14, 2008

Hemlig rapport: Återuppbyggnad av Irak - Ett fiasko

En 513-sidor hemlig rapport avslöjar att USA:s så kallade återuppbyggnaden av Irak är ett stort fiasko, som omintetgjordes av byråkrati, våld och okunnighet. Det 117 miljarder dollar-projektet är ett stort misslyckande och  fullt med lögner. Ett exempel som nämns i rapporter är när den dåvarande utrikesministern Colin Powell blåste upp antalet soldater i den irakiska armén, från 80 000 till 120 000. Rapporten som författats av USA:s återuppbyggnadsinspektionen  konstaterar att "återuppbyggnaden" inte inneburit någon förbättring för irakierna. 

Sverige ger ett bistånd på 80 miljoner kronor till "återuppbyggnaden" av Irak, 40 miljoner till infrastruktur och 40 miljoner till stöd för det civila samhället. När kommer en egen svensk rapport om vad som gjorts med pengarna?

Inga kommentarer: