Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, december 05, 2008

Sucre, nytt valutasamarbete mot IMF

Samtidigt som G-20 hade sitt toppmöte i november samlades 7 latinamerikanska länder för att lägga grunderna för ett nytt samarbetsprojekt. Det är ALBA-länderna + Ecuador som under arbetsnamnet Sistema Unitario de Compensacion Regional SUCRE påbörjar uppbyggandet av ett regionalt finansiellt och valutasystem. Ett finansiellt samarbete som utmanar Bretton Woods, IMF och världsbankens monetära logik. 

Tidigare försökte sig Japan på ett liknande projekt i Asien 1997 men USA och IMF lyckades blockera initiativet. Nu har ALBA-länderna + Ecuador satt upp riktlinjerna för en stabiliseringsfond med en räkne- och valutaenhet som ska användas i handeln mellan länderna och som ska minska ländernas dollar-beroende. Valutasystemet liknar Europas ECU, föregångaren till Euro.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hi,

I begin on internet with a directory