Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, oktober 16, 2007

Sverige bör ta ansvar för illegitima skulder

Attac lanserar i Sverige ett internationellt parlamentarikerupprop om illegitima skulder och delat ansvar vid internationell långivning. Fattiga länder tvingas idag betala tillbaka lån som togs av forna diktatorer, pengar som användes för att förtrycka den egna befolkningen eller att finansiera vansinniga infrastrukturprojekt och lyxkonsumtion. Pengar som hade behövts för satsningar på utbildning och sjukvård går idag istället till skuldåterbetalningar.

Ett praktexempel är de 283 miljoner som Sverige lånade till Zaires diktator Mobutu. Idag uppgår Zaires skuld till Sverige för dessa lån till 1,3 miljarder kr.

ATTAC hoppas med parlamentarikeruppropet få Sverige att ta sitt ansvar för dessa illegitima skulder. - Regeringen borde tillsätta en utredning av hur stor del av Sveriges fodringar på fattiga länder som kan anses illegitim, och därefter borde de skulder som anses illegitima ovillkorligen skrivas av.

Läs parlamentarikeruppropet finns här

Inga kommentarer: