Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, oktober 25, 2007

Bush mot Kuba med reklamavbrott

Bush senaste Tv-framträdande var riktat mot Kuba. Det var ett hårt angrepp kryddat med rätt pinsamma beskrivningar av den kubanska vardagen. Ex att det är förbjudet att vistas fler än tre personer i offentliga rum. Ni som har varit på Kuba vet att kubaner (och latinamerikaner) allmänt har ett inneboende behov att umgås i stora flock. En annan grej, att Bush’ tal sändes live på CNN med diverse reklamavbrott för creme, hotellkedjor och annat, och att även Kuba sände talet på den kubanska statliga TV Cubavision utan reklamavbrott. Och därefter följde ett rundabordssamtal med bl a nyhetschefen för en kubansk radiokanal i Miami.

Bush' senaste ursinniga angrepp på Kuba är ett spel för gallerierna med syfte att tona ner kommande nederlag i FN-församlingen som med stor säkerhet kommer att fördöma USA:s blockad mot Kuba. Förslaget till resolution kan läsas på engelska här. Det blir 16:e året i rad, utan att USA ändrar sin angreppspolitik. Förra året röstade 183 länder för resolutionen som fördömer blockaden, endast fyra länder röstade emot; USA, Israel, Palau och Marshallöarna. Talet ska också tolkas som att inför presidentvalet göra en markering på en fortsatt politik gentemot Kuba som bygger på interventionism och herravälde.

Det var inga nyheter han kom med precis, förutom att det ska bildas en internationell ”freedom” fond för att samla in pengar från välvilliga länder som ska användas sedan för att införa ”marknadsekonomi”. Tidigare har USA ensamt finansierat angreppen mot Kuba, alltifrån agenter, underjordisk ”aktivitet”, ”aktivister” och ”journalister”, sprängning av civila kubanska flygplan, invasion, militära provokationer, listan är rätt lång i Kubafallet. I den ekonomiska krisens tid uppmanas nu andra länder att vara med och betala angreppen.

Inga kommentarer: