Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, november 12, 2006

Ett fattigt land reser sig

Goda nyheter kommer från ett av världens fattigaste land, Bolivia. Presidenten Evo Morales har i dagarna med en viss kaxighet konstaterat att Bolivia med språng är på väg ut ur tiggarstadiet. "Snart kommer Bolivia att sluta vara ett tiggarland, i år för första gången på 30 -40 år kommer ingen ekonomiminister att behöva resa till USA, eller till Europa, eller till Världsbanken eller till IMF för att be om pengar, om allmosor". För första gången på 30-40 år kommer den bolivianska ekonomin att avsluta året med ett överskott. Den bolivianska riksbanken har meddelat om att valutareserverna ökat under detta år från 1 700 miljoner dollar till 3 000 miljoner dollar. Nationaliseringen av oljan och gasen har gett staten detta år 1 200 miljoner dollar (jämför med 300 miljoner förra året).

Evo har öronmärkt 24 miljoner euro (som tas från en månads betalning i skatt från de utlänska oljebolagen) till ett nytt barnbidrag som ska gå till 1,2 miljoner barn som går i skolan.

Detta gillar vi skarpt!

Läs även en bra artikel i Svd om valet i Venezuela

Inga kommentarer: