Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, april 22, 2015

USA går fel väg i Venezuela-konflikten

Fyra riksdagsledamöter skriver i Dagens Arena om nåt självklart. Att Latinamerika inte vill gå samma väg som Mellanöstern med krig, flyktingkatastrof och angrepp från stormakter. Latinamerika vill heller inte gå tillbaka till de mörka åren på 1970- och 1980-talet med diktaturer och statskupper. Budskapet är att låta Latinamerika lösa sina konflikter som de nu gör i exempelvis genom fredssamtalet gällande kriget i Colombia. Ett angrepp från USA mot Venezuela skulle få förödande konsekvenser för hela regionen.

Riksdagsledamöterna skriver nåt som borde stödjas av den svenska regeringen och alla de som verkligen menar att krig och konfrontation inte är rätt väg att gå för att lösa konflikter. Tyvärr finns de (från höger till vänster) som tror att JAS-plan, NATO-bombningar och Västmakternas inblandning skulle kunna bidra till "fred" eller "demokrati". Krigen i Mellanöstern är ett tydligt exempel på att "bomb-politikerna" har fel.

Inga kommentarer: