Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConlördag, april 04, 2015

AIIB utmanar Bretton Woods

Kinaledda Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) med 46 medlemsländer utmanar det utslitna och orättvisa Bretton Woodssystemet. USA har länge blockerat Kinas o andras kvoter i IMF/VB. Dessutom har båda organen utnyttjas för egna geopolitiska syften. Kanske kan AIIB balansera och bidra till en behövlig multipolaritet.

Inga kommentarer: