Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, april 10, 2015

Geopolitiken styr biståndet i EU


EU låter geopolitiken styra biståndet. Det senaste är en omfattande omdirigering av bistånd till Ukraina på bekostnad av Nordafrika. EU:s s k  European Neighbourhood Policy (ENP) gör nu geopolitiska omprioriteringar som riskerar att urholka EU:s stöd till Nordafrika. Enligt planerna kommer EU att ge sex länder i Östeuropa (det mesta går till Ukraina), och som tillsammans har 80 miljoner invånare, 906 miljoner euro fram till 2020. De 10 länder i Nordafrika med över 210 miljoner invånare får för samma period drygt 800 miljoner euro i bistånd.

Alltså kommer 2/3 av det s k grannbiståndet att gå till Öst och knappt 1/3 till Syd. Inte alls i proportion till behoven och riskanalyser från experterna. Flera av de nordafrikanska länder är på flera sätt failed state med enorma risker som även kommer att påverka EU. Att prioritera Ukraina i denna omfattning och i alla möjliga former är enbart ett geopolitiskt spel. 

Inga kommentarer: