Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, maj 08, 2013

AP-fondernas ohållbara investeringar

I nyheterna igår bekräftades att våra pensionspengar investeras utan hänsyn till klimatet, eller de koldioxidutsläpp som investeringarna leder till. Världsbankens rapport ”Unburnable carbon” konstaterar att förra året satsades 674 miljarder dollar på Olja, kol och gas. De närmaste tio åren blir siffran hisnande 6 000 miljarder dollar. Mycket av denna fossilenergi borde aldrig utvinnas - om vi skall ha en chans att klara FN och EU:s klimatmål
Läs nyheten här

Tidigare har Latinamerikagrupperna kunnat avslöja att hela 98 % av AP-fondernas aktieinnehav i energisektorn går till fossil energi, sammanlagt runt 35 miljarder kronor. En granskning av Riksdagens Utredningstjänsts fann att inget företag bland de 120 största placeringarna i någotdera av de fyra AP-fonderna har förnyelsebar energi som huvudsaklig verksamhet.

Det är märkligt att AP-fonderna sitter nedsjunkna i olja upp över öronen, samtidigt som vi dagligen översköljs av nya klimatrelaterade naturkatastrofer och vetenskapliga rapporter om klimatförändringarna.

Internationella energimyndighetens, IEA, sammanställning visar att mänskligheten sätter världsrekord i utsläpp av växthusgaser. Mot bakgrund av detta är det bråttom, ja, akut bråttom, att påskynda omställningen av energiproduktionen, industrier, transporter och jordbruk så att vi släpper ut mindre växthusgaser. Vi har med andra ord ett gyllene tillfälle att göra något riktigt bra med våra gemensamma pensionsfonder. Istället för att fortsätta med oetiska och ohållbara placeringar, kan vi låta AP-fonderna investera storskaligt i hållbar utveckling. Sverige skulle därmed kunna ta en tätposition i flera framtidsbranscher och generera hög avkastning på lång sikt.
Läs vår rapport här

Inga kommentarer: