Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, juni 19, 2012

Skärpta klimatmål eller a(m)bitiös klimatpolitik

Intressant debatt i Göteborgs Posten om de svenska klimatmålen.

Vi skrev att en ny undersökning visar att en omsvängning hos Socialdemokraterna och Folkpartiet bäddar för en kraftfull majoritet i riksdagen för att Sverige ska skärpa sina klimatmål. Skarpare klimatmål behöver dock följas av en kraftfull omställningspolitik för att det inte ska bli försent att stoppa klimatförändringarna.

Moderaten Lars Hjälmered (M) svarade "Att sätta höga mål är enkelt, men att faktiskt genomföra dem är svårare. Sedan vi tillträdde 2006 har vi fattat beslut om Europas mest ambitiösa klimat- och energipolitik".

Vi replikerade att Alliansens klimatpolitik är bristfällig "... regeringens bristfälliga klimatpolitik börjar ge avtryck. Sverige har rasat från tionde plats 2008 till 24:e plats 2010 i en internationell rankning av länders klimatpolitik. Utsläppen från flyget, fordonstrafiken och utrikeshandeln fortsätter att öka. Inte underligt då att Naturvårdsverkets senaste statistik för 2010 visar att utsläppen i Sverige ökade med 11 procent! Kort sagt, den klimatpolitik som Alliansen för både nationellt och internationellt är ljusår ifrån vad som behöver göras för att vi ska ha en chans att undvika farliga klimatförändringar"

Inga kommentarer: