Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, juni 21, 2012

"Juridisk" statskupp i Paraguay

Högern i Paraguay med majoritet i båda kamrarna har iscensatt en "juridisk" statskupp för att avsätta presidenten Fernando Lugo. Genom ett så kallad politiskt åtal vill parlamentet tvinga Lugo att avgå anklagad för att inte ha skött sitt ämbete vid förra veckans sammandrabbningar mellan poliser och jordlösa bönder som ockuperat jord.

De jordlösa bönderna hade ockuperat mark i Curuguaty och när polisen försökte vräka de förra veckan uppstod en sammandrabbning som kostade 11 bönder och 6 poliser livet. Högern menar att bönderna varit i allians med en påstådd gerilla och har utnyttjat läget för att skapa en politisk kris inom regeringen. Det liberala partiet med ministrar i Lugos regering har även de utnyttjat läget för att stärka sina positioner genom att kritisera Lugo och idag avgå från regeringen. Det hela har nu gått vidare till ett s k politiskt åtal som högern i majoritet i båda parlamentshuset och senaten vill använda för att avsätta Lugo.

UNASUR har meddelat att de skickar en delegation med 12 utrikesminstrar för att förhandla med både regeringen och högern. Bonderörelsen och den växande vänsterrörelsen har även de reagerat och samlar sig just nu i huvudstaden i Asuncion för att stödja Lugo.
I Paraguay är kampen om jorden högst i dagordningen. Det råder en enorm jordkoncentration. 2% äger 84% av den odlingsbara jord och 286 000 bondefamijer trängs på 6% av jorden.

Inga kommentarer: