Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, februari 18, 2011

Varför mörkar de? - fallet Bahrain

Varför mörkar svenska journalister? Det tog sin tid och många demonstrationer med miljontals människor innan de svenska journalisterna, med få undantag, började berätta om USA:s och Västeuropas långa "vänskap" med Ben Ali och Mubarak. Nu när protestvågen sätter press på Barhain:s regim, får vi inte veta om vilka håller regimen i armarna och vad de har för intressen.

Agneta Norberg, känd fredsaktivist, har reagerat på en artikel om händelserna i Barhain publicerad i SvD ich skickat ett brev till journalisten:


Hej Olof Jonsson.

Jag läste med stort intresse din artikel om Bahrain i dagens nummer av SVD. Du nämner att de som regerar i landet är kungen och den sunnimuslimska minoriteten. Du förbisåg en annan mäktig kraft som regerar över öriket - USA.

De har 8 militära installationer enligt kartan som finns i Catherine Lutz bok The Bases of Empire, som gavs ut 2009, på NewYork University Press. USAs baser har enligt Dr. Joseph Gerson, American Friends Service Committée, följande uppgifter bl.a


-att kontrollera värdlandets regeringar
-att utgöra en plats för kommando, kontroll, kommunikationssystem och underrättelsevdelningar
- att träna soldater, öva bombflyg
-att vara avskjutningsramper för interventioner
- utgöra hamnar för krigsfartyg mm

Jag tror att dessa uppgifter skulle vara klargörande för läsaren.

Med vänlig hälsning Agneta Norberg, vice ordf.Sveriges Fredsråd.

1 kommentar:

Elektra1968 sa...

Fick hon nått svar?